13 listopada, 2017

„Dyscyplinarka” – czyli rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 k. p.

Pracodawca, jako niewątpliwie silniejsza strona stosunku pracy nie jest pozbawiony […]
13 października, 2017

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Art. 30 §1 Kodeksu pracy przewiduje cztery sposoby rozwiązania umowy […]
2 października, 2017

Urlop na żądanie.

Kodeks pracy – wyciąg z przepisów: Art.  1672 Pracodawca jest […]
29 września, 2017

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń.

Artykuł 233 §6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks […]
721 660 672