CENY USŁUG

§ Nie istnieje jeden uniwersalny cennik usług prawniczych

§ Każda sprawa wymaga indywidualnej wyceny

§ Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki

§ Honorarium ustalane jest indywidualnie z Klientem w oparciu o takie czynniki jak: stan zawiłości sprawy, stopień jej skomplikowania, wymagany nakład pracy radcy prawnego, konieczność występowania w sądzie bądź przed organem w tym przewidywana ilość terminów rozprawy i odległość sądu czy organu od miejsca siedziby Kancelarii

§ Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem przed podjęciem zlecenia

§ Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości wynagrodzenia są stawki minimalne ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

§ Umowa o świadczenie pomocy prawnej sporządzana jest na piśmie chyba że dotyczy wyłącznie doraźnej pomocy prawnej

§ Kancelaria wystawia faktury VAT 23 %

CENY USŁUG

 

§ Nie istnieje jeden uniwersalny cennik usług prawniczych

§ Każda sprawa wymaga indywidualnej wyceny

§ Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki

§ Honorarium ustalane jest indywidualnie z Klientem w oparciu o takie czynniki jak: stan zawiłości sprawy, stopień jej skomplikowania, wymagany nakład pracy radcy prawnego, konieczność występowania w sądzie bądź przed organem w tym przewidywana ilość terminów rozprawy i odległość sądu czy organu od miejsca siedziby Kancelarii

§ Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem przed podjęciem zlecenia

§ Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości wynagrodzenia są stawki minimalne ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

§ Umowa o świadczenie pomocy prawnej sporządzana jest na piśmie chyba że dotyczy wyłącznie doraźnej pomocy prawnej

§ Kancelaria wystawia faktury VAT 23 %

721 660 672