Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok to firma prawnicza, stawiająca sobie za jeden z nadrzędnych celów bezpieczeństwo informacji i dokumentów powierzonych radcy prawnemu. Na straży tego bezpieczeństwa stoją po pierwsze: tajemnica zawodowa określona w Ustawie o radcach prawnych i Kodeksie Etyki Radcy Prawngo a po drugie regulacje w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych. Zapewnienie stuprocentowej poufności jest warunkiem prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, stanowi wyraz profesjonalizmu i pozwala bez obaw powierzyć radcy prawnemu informacje, których Klient nie ujawniłby nikomu innemu.  

Kancelaria na bieżąco podejmuje i monitoruje działania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych klientów i tym samym wypełnia obowiązki nałożone na administratorów danych wynikające z rozporządzenia RODO jak również z krajowej Ustawy o ochronie danych osobowych.  Siłą rzeczy sposoby zabezpieczeń i środki techniczne podjęte w tym celu nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości, gdyż uczyniłoby to je fikcyjnymi. 

Środki organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i tym samym urzeczywistnienie założeń wskazanej wyżej tajemnicy zawodowej poparte są bogatym doświadczeniem Kancelarii z zakresu doradzania na obszarze ochrony danych osobowych. 

Aby zapoznać się z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej będącej wypełnieniem obowiązku wynikającego z Art. 13 RODO proszę kliknąć w niniejszy odnośnik 

Polityka prywatności

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok to firma prawnicza, stawiająca sobie za jeden z nadrzędnych celów bezpieczeństwo informacji i dokumentów powierzonych radcy prawnemu. Na straży tego bezpieczeństwa stoją po pierwsze: tajemnica zawodowa określona w Ustawie o radcach prawnych i Kodeksie Etyki Radcy Prawnego a po drugie regulacje w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych. Zapewnienie stuprocentowej poufności jest warunkiem prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, stanowi wyraz profesjonalizmu i pozwala bez obaw powierzyć radcy prawnemu informacje, których Klient nie ujawniłby nikomu innemu.  

Kancelaria na bieżąco podejmuje i monitoruje działania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych klientów i tym samym wypełnia obowiązki nałożone na administratorów danych wynikające z rozporządzenia RODO jak również z krajowej Ustawy o ochronie danych osobowych.  Siłą rzeczy sposoby zabezpieczeń i środki techniczne podjęte w tym celu nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości, gdyż uczyniłoby to je fikcyjnymi. 

Środki organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i tym samym urzeczywistnienie założeń wskazanej wyżej tajemnicy zawodowej poparte są bogatym doświadczeniem Kancelarii z zakresu doradzania na obszarze ochrony danych osobowych. 

Aby zapoznać się z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej będącej wypełnieniem obowiązku wynikającego z Art. 13 RODO proszę kliknąć w niniejszy odnośnik