Rozwód na pierwszej rozprawie
5 listopada, 2022
Pokaż wszystkie

Rozwód bez orzekania o winie, a alimenty na małżonka.

Częstym pytaniem jakie klienci zadają w sprawach o rozwód jest pytanie: ,,czy po orzeczeniu rozwodu bez ustalania winy, sąd może zasądzić alimenty na rzecz małżonka.’’ Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na małżonka – zapraszam do przeczytania.

Odpowiedź brzmi tak.

Należy wskazać, iż aby sąd ustalił obowiązek alimentacyjny względem małżonka, muszą zaistnieć szczegółowe przesłanki wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Koniecznym i niezbędnym warunkiem jest to, aby małżonek którego sąd nie uznał za wyłącznie winnego rozkładu pożycia znajdował się w niedostatku.

Czym zatem jest niedostatek?

Niedostatek to stan, gdy własnymi siłami nie można zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub nawet w części. Usprawiedliwionymi potrzebami są potrzeby, których zaspokojenie zapewni normalne warunki bytowania. Chodzi tu o takie sytuacje jak np. choroba uniemożliwiająca codzienne funkcjonowanie bądź możliwość zarobkowania. Także sytuacja materialna i finansowa w jakiej małżonek dochodzący ustalenia obowiązku alimentacyjnego znalazł się na skutek rozwodu.

Przy ustalaniu niedostatku sąd bierze również pod uwagę sytuację małżonka, który miałby być obowiązkiem alimentacyjnym obciążony. Nie może bowiem dojść do sytuacji, gdy obciążony obowiązkiem alimentacyjnym jest w jeszcze trudniejszej sytuacji niż małżonek uprawniony do alimentów i miałby alimenty na rzecz drugiego małżonka w takiej sytuacji co miesiąc płacić. 

Małżonek ubiegający się o alimenty musi wykazać przed sądem, że w jego sytuacji jest zasadne ustalenie alimentów. Musi też przedstawić na to stosowne dowody.

Z żądaniem ustalenia alimentów można wystąpić w trakcie postępowania o rozwód, ale także po zakończeniu takiej sprawy. Niezbędne w tym przypadku jest wytoczenie stosownego powództwa i wykazanie jego zasadności.

Warto również wspomnieć, że obowiązek alimentacyjny o którym mowa, wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Istnieje jednak możliwość przedłużenia tego terminu. Jest to możliwe gdy wystąpią wyjątkowe okoliczności. Uprawniony do alimentów musi w tym celu wystąpić do sądu ze stosownym żądaniem oraz istnienie tych wyjątkowych okoliczności udowodnić. 

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty.

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok

Warszawa 2022