„Dyscyplinarka” – czyli rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 k. p.
13 listopada, 2017
Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny
24 października, 2022
Pokaż wszystkie

Rozwód – jakie dokumenty

Jeśli już ją podjąłeś/aś decyzję w sprawie rozwodu z dalszej części tekstu dowiesz się jakie dokumenty musisz zgromadzić, aby kompletny pozew rozwodowy trafił do sądu. Rozwód – jakie dokumenty:

Niezbędnymi dokumentami są:
  • akt małżeństwa (odpis) – nie starszy niż 3 miesiące. Jeśli nie jesteś w jego posiadaniu, możesz taki dokument uzyskać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego,
  • akty urodzenia małoletnich dzieci (odpisy) w przypadku ich posiadania. Dokument ten musi być również nie starszy niż 3 miesiące i również jest możliwy do uzyskania w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego,
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, w przypadku gdy w postępowaniu rozwodowym chcesz podzielić nieruchomość do wspólnego korzystania bądź w postępowaniu rozwodowym chcesz dokonać podziału majątku wspólnego,
Pozostałe dokumenty:

Pozostałe dokumenty to takie, które należy sądowi przedłożyć, aby udowodnić konkretny fakt. W przypadku ubiegania się o alimenty na wspólne małoletnie dzieci będą to dokumenty przedstawiające niezbędne wydatki. Wydatki powinny obrazować miesięczne potrzeby dzieci.

Takimi dokumentami niewątpliwie będą paragony, faktury, rachunki potwierdzające jaką miesięczną kwotę przeznaczasz dla dzieci. Także rachunki za jedzenie, odzież, środki czystości, lekarstwa, wizyty lekarskie, wydatki dotyczące kształcenia.

Jeśli to ty będziesz płacić alimenty, dokumentem jaki musisz przedstawić Sądowi jest zaświadczenie o zarobkach. Zaświadczenie powinno obrazować sytuację materialną z ostatnich 3 miesięcy, z rozbiciem na kwotę netto i brutto. Może być to również kopia dokumentu PIT-11 za poprzedni rok.

Ważną kwestią jest również to, czy w pozwie będziesz żądać rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie. Jeśli tak, to wskazane byłoby do pozwu załączyć dokumenty potwierdzające winę drugiego małżonka. Jeśli nie jesteś w posiadaniu takich dokumentów, wówczas winę można wykazać za pomocą innych dowodów. 

Oczywiście, dokumentów jakie będą konieczne w sprawie rozwodowej może być więcej. Zależy to bowiem od stanu faktycznego konkretnej sprawy. Przy kompletowaniu dokumentów dotyczących wykazania konkretnych faktów należy być również ostrożnym. Tym samym często aby ocenić jakie dokumenty są potrzebne do wszczęcia sprawy trzeba posiadać niezbędną wiedzę prawniczą i doświadczenie.

Podsumowanie:

W sprawie o rozwód nie jest bowiem ważna ilość przedłożonych dokumentów. Ważniejsza jest ich jakość dowodowa. Istotne jest umiejętne sporządzenie pozwu oraz załączenie do niego niezbędnych dokumentów.

Przedłożenie Sądowi nieprzemyślanych dowodów może przynieść więcej kłopotów niż pożytku. Ważne jest aby swoje sprawy powierzyć kompetentnej Kancelarii, która kompleksowo zajmie się Twoją sprawą.

Rozwód – jakie dokumentyKancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok

https://kancelaria-dks.pl/