13 listopada, 2017
„Dyscyplinarka” – czyli rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 k. p.
Wstęp Pracodawca, jako niewątpliwie silniejsza strona stosunku pracy nie jest […]