Dla firm

Oferta obsługi prawnej firm obejmuje w swej treści przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa, sporządzanie i opiniowanie umów, interpretowanie zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego/gospodarczego, prawa pracy, prawa ochrony danych osobowych w tym RODO. 

Oferta obsługi prawnej zawiera również możliwość prowadzenia spraw sądowych i sporządzanie pism procesowych we wszelkiego rodzaju sprawach. Obsługa prawna definicja: świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego opiera się na zasadzie Art. 6 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych i obejmuje w swej treści świadczenie pomocy prawnej , które polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.  

Obsługa prawna firm to również niejednokrotnie uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników, naradach zarządu, rady nadzorczej czy innych organów spółki.  Obsługa prawna spółki to także przygotowywanie dokumentacji związanej ze zwoływaniem i odbywaniem ww. posiedzeń zgromadzeń wspólników itd.

Koszt obsługi prawnej firmy uzależniony jest od wielkości firmy, każdorazowo jednak Kancelaria stara się sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie ich możliwości finansowania usług prawniczych. Najczęściej wybieraną formą współpracy jest umowa, która określa wymiar godzin świadczenia pomocy prawnej oraz określa honorarium godzinowe. Na koszt obsługi prawnej spółki składa się wiele czynników, w tym w szczególności odległość firmy od miejsca siedziby Kancelarii (o ile umówiono się na system dyżurowy – polegający na stawiennictwie radcy prawnego w siedzibie klienta – firmy).

W celu przedstawienia szczegółowej oferty zapraszam do Kontaktu

Dla firm

Oferta obsługi prawnej firm obejmuje w swej treści przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa, sporządzanie i opiniowanie umów, interpretowanie zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego/gospodarczego, prawa pracy, prawa ochrony danych osobowych w tym RODO. 

Oferta obsługi prawnej zawiera również możliwość prowadzenia spraw sądowych i sporządzanie pism procesowych we wszelkiego rodzaju sprawach. Obsługa prawna definicja: świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego opiera się na zasadzie Art. 6 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych i obejmuje w swej treści świadczenie pomocy prawnej , które polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.  

Obsługa prawna firm to również niejednokrotnie uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników, naradach zarządu, rady nadzorczej czy innych organów spółki.  Obsługa prawna spółki to także przygotowywanie dokumentacji związanej ze zwoływaniem i odbywaniem ww. posiedzeń zgromadzeń wspólników itd.

Koszt obsługi prawnej firmy uzależniony jest od wielkości firmy, każdorazowo jednak Kancelaria stara się sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie ich możliwości finansowania usług prawniczych. Najczęściej wybieraną formą współpracy jest umowa, która określa wymiar godzin świadczenia pomocy prawnej oraz określa honorarium godzinowe. Na koszt obsługi prawnej spółki składa się wiele czynników, w tym w szczególności odległość firmy od miejsca siedziby Kancelarii (o ile umówiono się na system dyżurowy – polegający na stawiennictwie radcy prawnego w siedzibie klienta – firmy).

W celu przedstawienia szczegółowej oferty zapraszam do Kontaktu