Oferta z zakresu RODO

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok oferuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie znane jako RODO.

Pomoc prawna z zakresu RODO obejmuje:

  1. Analizę przetwarzania danych w Firmie Klienta pod kątem zgodności z przepisami RODO, 

  2. Propozycja wdrożenia prawnych rozwiązań zgodnych z RODO w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetwarzania,

  3. Stałe doradztwo i konsultacje na etapie stosowania RODO w tym możliwość monitorowania sytuacji prawnej pod kątem zmian w przepisach dotyczących danych osobowych osób fizycznych.

Warto wiedzieć

W zależności od wielkości Firmy Klienta i profilu działalności jak również ilości zatrudnionych pracowników, rodzaju, zakresu zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, proces obejmujący dostosowanie polityki bezpieczeństwa firmy do wymogów RODO może trwać od kilku do kilkunastu dni.  Dokumentacja przetwarzanai RODO jest każdorazowo projektowana od podstaw na potrzeby konkretnej Firmy. Niedopuszczalne bowiem jest podejście do ochrony danych osobowych w sposób szablonowy i polegający na powielaniu istniejących szablonów czy wzorów dokumentacji.  Prawidłowa ochrona osób fizycznych zgodna z RODO polega na stworzeniu polityki bezpieczeństwa adekwatnej do profilu działalności. Przykładowo podać można, iż inaczej sytuacja związana z przedtwarzaniem danych osobowych przedstawia się w małym zakładzie fryzjerskim, a inaczej w dużym podmiocie leczniczym (np. szpitalu), gdzie przetwarzane są dane wrażliwe. Klient Kancelarii zostaje poinformowany o wszelkich jego obowiązkach i uprawnieniach jako administratora danych. 

Wszelkie dokumenty, polityki bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych zaprojektowane zostaną przez radcę prawnego przy współpracy z Właścicielem Firmy/organem zarządzającym.  

Na pytania o szczegółową ofertę dla Twojej Firmy lub pytanie co do wyceny 

Serdecznie Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Najczęściej zadawane pytania

1Co to jest RODO?
RODO jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu ochronę danych osobowych osób fizycznych.
2Czy RODO już obowiązuje?
Tak, RODO obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018r.
3Czy muszę przystosować Firmę do RODO?
Tak, zdecydowana większość firm na polskim rynku, w zakresie swojej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe osób fizycznych i w związku z tym podlega pod rozporządzenie RODO. Przykładem przetwarzania danych osobowych przez Firmę, jest pozyskanie tych danych od klientów celem wykonania umowy.
4Czy zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
Nie zawsze. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia RODO, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest potrzebna, gdy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych na wyraźnie określonej podstawie prawnej.
5Po co mi RODO?
Jeżeli jesteś klientem innych firm, chyba nie chcesz aby Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, PESEL czy numer dowodu osobistego, zostały zagubione, skradzione lub sprzedane? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą musisz zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom.
6Od czego zacząć wdrażanie RODO?
Wdrożenie RODO to proces. Należy najpierw dokonać analizy firmy pod kątem płaszczyzny przetwarzania danych, następnie przygotować stosowną dokumentację oraz wcielić w życie zabezpieczenia to znaczy środki techniczne i organizacyjne, które pozwolą należycie zabezpieczać dane osobowe osób fizycznych.
7Czy RODO dotyczy także pracowników?
Tak, rozporządzenie dotyczy pracowników. Firma zatrudniająca pracowników jest najczęściej administratorem ich danych osobowych. Pracownicy odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu każdego zakładu pracy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie danych. Oczywiście w przypadku, kiedy do takich danych mają dostęp.

Oferta z zakresu RODO

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok oferuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie znane jako RODO.

Pomoc prawna z zakresu RODO obejmuje m. in.:

  1. Analizę przetwarzania danych w Firmie Klienta pod kątem zgodności z przepisami RODO, 

  2. Propozycja wdrożenia prawnych rozwiązań zgodnych z RODO w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetwarzania,

  3. Stałe doradztwo i konsultacje na etapie stosowania RODO w tym możliwość monitorowania sytuacji prawnej pod kątem zmian w przepisach dotyczących danych osobowych osób fizycznych.

Warto wiedzieć

W zależności od wielkości Firmy Klienta i profilu działalności jak również ilości zatrudnionych pracowników, rodzaju, zakresu zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, proces obejmujący dostosowanie polityki bezpieczeństwa firmy do wymogów RODO może trwać od kilku do kilkunastu dni.  Dokumentacja przetwarzanai RODO jest każdorazowo projektowana od podstaw na potrzeby konkretnej Firmy. Niedopuszczalne bowiem jest podejście do ochrony danych osobowych w sposób szablonowy i polegający na powielaniu istniejących szablonów czy wzorów dokumentacji.  Prawidłowa ochrona osób fizycznych zgodna z RODO polega na stworzeniu polityki bezpieczeństwa adekwatnej do profilu działalności. Przykładowo podać można, iż inaczej sytuacja związana z przedtwarzaniem danych osobowych przedstawia się w małym zakładzie fryzjerskim, a inaczej w dużym podmiocie leczniczym (np. szpitalu), gdzie przetwarzane są dane wrażliwe. Klient Kancelarii zostaje poinformowany o wszelkich jego obowiązkach i uprawnieniach jako administratora danych. 

Wszelkie dokumenty, polityki bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych zaprojektowane zostaną przez radcę prawnego przy współpracy z Właścicielem Firmy/organem zarządzającym.  

Najczęściej zadawane pytania

1Co to jest RODO?
RODO jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu ochronę danych osobowych osób fizycznych.
2Czy RODO już obowiązuje?
Tak, RODO obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018r.
3Czy muszę przystosować Firmę do RODO?
Tak, zdecydowana większość firm na polskim rynku, w zakresie swojej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe osób fizycznych i w związku z tym podlega pod rozporządzenie RODO. Przykładem przetwarzania danych osobowych przez Firmę, jest pozyskanie tych danych od klientów celem wykonania umowy.
4Czy zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
Nie zawsze. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia RODO, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest potrzebna, gdy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych na wyraźnie określonej podstawie prawnej.
5Po co mi RODO?
Jeżeli jesteś klientem innych firm, chyba nie chcesz aby Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, PESEL czy numer dowodu osobistego, zostały zagubione, skradzione lub sprzedane? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą musisz zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom.
6Od czego zacząć wdrażanie RODO?
Wdrożenie RODO to proces. Należy najpierw dokonać analizy firmy pod kątem płaszczyzny przetwarzania danych, następnie przygotować stosowną dokumentację oraz wcielić w życie zabezpieczenia to znaczy środki techniczne i organizacyjne, które pozwolą należycie zabezpieczać dane osobowe osób fizycznych.
7Czy RODO dotyczy także pracowników?
Tak, rozporządzenie dotyczy pracowników. Firma zatrudniająca pracowników jest najczęściej administratorem ich danych osobowych. Pracownicy odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu każdego zakładu pracy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie danych. Oczywiście w przypadku, kiedy do takich danych mają dostęp.