1 grudnia, 2022
Rozwód bez orzekania o winie, a alimenty na małżonka.
Częstym pytaniem jakie klienci zadają w sprawach o rozwód jest […]
5 listopada, 2022
Rozwód na pierwszej rozprawie
Tytułem wstępu To jak długo przed sądem trwa sprawa rozwodowa, […]
4 listopada, 2022
Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?
Dlaczego dziecko W toku prowadzonych spraw rozwodowych niejednokrotnie ze strony […]
24 października, 2022
Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny
Przepis art. 27 k. r. o. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny […]
24 kwietnia, 2022
Rozwód – jakie dokumenty
Jeśli już ją podjąłeś/aś decyzję w sprawie rozwodu z dalszej […]
13 listopada, 2017
„Dyscyplinarka” – czyli rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 k. p.
Wstęp Pracodawca, jako niewątpliwie silniejsza strona stosunku pracy nie jest […]
13 października, 2017
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
Art. 30 §1 Kodeksu pracy przewiduje cztery sposoby rozwiązania umowy […]
2 października, 2017
Urlop na żądanie.
Kodeks pracy – wyciąg z przepisów: Art.  1672 Pracodawca jest […]
29 września, 2017
Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń.
Artykuł 233 §6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks […]