Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?
4 listopada, 2022
Rozwód bez orzekania o winie, a alimenty na małżonka.
1 grudnia, 2022
Pokaż wszystkie

Rozwód na pierwszej rozprawie

Tytułem wstępu

To jak długo przed sądem trwa sprawa rozwodowa, w głównej mierze zależy od rozwodzących się małżonków. Rozwód na pierwszej rozprawie nie jest jednak niemożliwy.

Niewątpliwie istnieje szansa na to, aby rozwód orzeczony był już na pierwszej rozprawie i taką sytuację przewiduje art. 442 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż ,,Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.’’

Rozwód na pierwszej rozprawie

Na podstawie powyższego należy uznać, iż aby sprawa rozwodowa zakończyła się na pierwszej rozprawie konieczne jest, aby pozwany małżonek uznał żądanie pozwu. Oznacza to aby również jego wolą było zakończenie małżeństwa oraz aby rozwodzące się małżeństwo nie posiadało małoletnich dzieci. Uważa się, że małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, gdy w trakcie rozpoznawania danej sprawy nie mają małoletnich dzieci:

  • pochodzących od obojga małżonków,
  • od jednego z małżonków,
  • przysposobionych przez drugiego z nich,
  • przysposobionych przez oboje z nich.

Sąd w takim stanie rzeczy przesłuchuje na rozprawie obie strony postępowania i na tej samej rozprawie wydaje wyrok.

Nie ma przy tym znaczenia czy małżonek występujący z pozwem żąda orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie czy z jej orzeczeniem. Istotne jest tu wyłącznie to, że strona pozwana również chce orzeczenia rozwodu na tych samych warunkach co strona powodowa. W takiej sytuacji nie ma bowiem konieczności przeprowadzania żmudnego i nierzadko trudnego postępowania dowodowego. Sąd może ograniczyć je do wysłuchania obojga małżonków. Sąd musi zyskać pewność, że rozkład pożycia między małżonkami jest rozkładem zupełnym i trwałym.

Należy również zadać sobie pytanie czy uznanie powództwa przez pozwanego małżonka może zostać cofnięte. Niewątpliwie istnieje taka możliwość. Strona pozwana może to zrobić do chwili zakończenia sprawy czyli do zamknięcia rozprawy przed sądem II instancji. Odwołując uznanie powództwa pozwany małżonek może wykazywać, że uznanie było sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzało do obejścia prawa.

Podsumowanie

Powyższe nie oznacza jednak, że zakończenie sprawy rozwodowej jest niemożliwe w innych przypadkach.

,,Szybki rozwód’’ możliwy jest również w innych sytuacjach. Wiele jednak zależy od nastawienia rozwodzących się małżonków oraz wyboru doświadczonej i sprawdzonej Kancelarii.

Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok

https://kancelaria-dks.pl/