small iStock-1094143212

Kancelaria Świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu spraw rozwodowych

  • W dniu wizyty w KancelariiKrok pierwszy

    Rozpoznanie stanu faktycznego
  • W ciągu tygodnia od wizyty w KancelariiKrok drugi

    Przygotowanie dokumentów do Sądu
  • W ciągu 2 tygodni od wizyty w KancelariiKrok trzeci

    Wniesienie pozwu do Sądu
  • W zależności od Sądu od jednego do 3 miesięcyKrok czwarty

    Oczekiwanie na termin rozprawy
  • W zależności od skomplikowania sprawy może odbyć się jeden lub kilka terminów rozprawyKrok piąty

    Rozprawa rozwodowa
  • W zależności od skomplikowania sprawy od 6 miesięcy do dwóch latKrok szósty

    Wyrok w sprawie
  • Jeżeli żadna ze stron nie wniesie apelacji w terminie przewidzianym przepisamiKrok ostatni

    Prawomocność wyroku
a pair of gold wedding rings, a judge’s hammer

Kancelaria Świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu spraw rozwodowych

  • W dniu wizyty w KancelariiKrok pierwszy

    Rozpoznanie stanu faktycznego
  • W ciągu tygodnia od wizyty w KancelariiKrok drugi

    Przygotowanie dokumentów do Sądu
  • W ciągu 2 tygodni od wizyty w KancelariiKrok trzeci

    Wniesienie pozwu do Sądu
  • W zależności od Sądu od jednego do 3 miesięcyKrok czwarty

    Oczekiwanie na termin rozprawy
  • W zależności od skomplikowania sprawy może odbyć się jeden lub kilka terminów rozprawyKrok piąty

    Rozprawa rozwodowa
  • W zależności od skomplikowania sprawy od 6 miesięcy do dwóch latKrok szósty

    Wyrok w sprawie
  • Jeżeli żadna ze stron nie wniesie apelacji w terminie przewidzianym przepisamiKrok ostatni

    Prawomocność wyroku