Rozwód – jakie dokumenty
24 kwietnia, 2022
Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?
4 listopada, 2022
Pokaż wszystkie

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Przepis art. 27 k. r. o.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny ma swoje źródło w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi jak poniżej. ,,Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.’’

Zawarcie małżeństwa

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z obowiązkami jakie małżonkowie mają względem siebie. Obowiązki te istnieją także wobec rodziny, którą wspólnie razem z dziećmi tworzą. Przede wszystkim istnieje pomiędzy małżonkami obowiązek współdziałania w trakcie trwania małżeństwa.

Małżonkowie mają równe prawa ale i w równym stopniu obowiązani są do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Bez względu na osiągane dochody każde z małżonków ma prawo do równej stopy życiowej, dotyczy to również i dzieci.

Nierzadko zdarza się, iż w małżeństwie istnienie wyraźny podział ról, a każdy z małżonków ma określone obowiązki. Przykładowo: jeden małżonek pracuje zawodowo, drugi zajmuje się gospodarstwem domowym oraz wychowywaniem dzieci.

Gdy coś idzie nie tak

W sytuacji, gdy małżonek, który do tej pory zapewniał byt materialny rodzinie i z jakichś względów zaprzestał to robić, drugi z małżonków ma skuteczne narzędzia do tego aby żądać od małżonka uchylającego się, świadczeń niezbędnych do zaspokojenia potrzeb rodziny.

W tym celu konieczne jest wstąpienie na drogę sądową, która umożliwia dochodzenie takich roszczeń.

Z roszczeniem tym można wystąpić nawet wtedy, gdy małżonkowie nie posiadają dzieci. Nie jest także konieczne zainicjowanie postępowania rozwodowego, choć i w sprawie o rozwód takie żądanie można zgłosić.

Wysokość uzyskanych świadczeń zależeć będzie od dochodów osiąganych przez małżonka, który nie spełnia obowiązku wskazanego w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Żądać można tylko zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb rodziny, a nie potrzeb „przeszłych”.

Należy również podkreślić, że obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny jest czymś innym niż obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci.

Z chwilą ustania małżeństwa tj. uprawomocnienia się wyroku rozwodowego obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny wygasa.

Na marginesie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jeszcze inne możliwości dochodzenia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny w oparciu o art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i na pewno warto skorzystać ze wszystkich możliwości jakie daje nam prawo. 

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny” Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok

https://kancelaria-dks.pl/