13 listopada, 2017
„Dyscyplinarka” – czyli rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 k. p.
Wstęp Pracodawca, jako niewątpliwie silniejsza strona stosunku pracy nie jest […]
13 października, 2017
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
Art. 30 §1 Kodeksu pracy przewiduje cztery sposoby rozwiązania umowy […]
2 października, 2017
Urlop na żądanie.
Kodeks pracy – wyciąg z przepisów: Art.  1672 Pracodawca jest […]