JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY

1

Kancelaria proponuje świadczenie pomocy prawnej, polegającej na:

1. Udzielaniu porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa,
2. Sporządzaniu opinii prawnych,
3. Sporządzaniu projektów umów,
4. Interpretowaniu zagadnień prawnych,
5. Opiniowaniu umów oraz udziału w negocjacjach z klientami, kontrahentami firmy,
6. Sporządzaniu pism procesowych, skarg, zażaleń, odwołań itd.,
7. Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych z postępowaniem egzekucyjnym włącznie.
2

Warunki umowy:

1. Kancelaria jest w stanie niezwłocznie przyjąć i zrealizować powierzone zlecenie,
2. W sprawach pilnych możliwy kontakt telefoniczny,
3. Umowa o świadczenie obsługi prawnej sporządzona zostanie na piśmie, gdzie wskazane zostają wzajemne zobowiązania Stron w tym zakres czynności Kancelarii i wynagrodzenie.
3

Wynagrodzenie:

1. Stała obsługa prawna Państwa Firmy, poprzez wykupienie abonamentu miesięcznego w określonej liczbie godzin, w zależności od potrzeb,
2. Doraźna obsługa prawna – wynagrodzenie liczone wg stawki godzinowej ustalonej przed świadczeniem usług.

JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY

1

Kancelaria proponuje świadczenie pomocy prawnej, polegającej na:

1. Udzielaniu porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa,
2. Sporządzaniu opinii prawnych,
3. Sporządzaniu projektów umów,
4. Interpretowaniu zagadnień prawnych,
5. Opiniowaniu umów oraz udziału w negocjacjach z klientami, kontrahentami firmy,
6. Sporządzaniu pism procesowych, skarg, zażaleń, odwołań itd.,
7. Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych z postępowaniem egzekucyjnym włącznie.
2

Warunki umowy:

1. Kancelaria jest w stanie niezwłocznie przyjąć i zrealizować powierzone zlecenie,
2. W sprawach pilnych możliwy kontakt telefoniczny,
3. Umowa o świadczenie obsługi prawnej sporządzona zostanie na piśmie, gdzie wskazane zostają wzajemne zobowiązania Stron w tym zakres czynności Kancelarii i wynagrodzenie.
3

Wynagrodzenie:

1. Stała obsługa prawna Państwa Firmy, poprzez wykupienie abonamentu miesięcznego w określonej liczbie godzin, w zależności od potrzeb,
2. Doraźna obsługa prawna – wynagrodzenie liczone wg stawki godzinowej ustalonej przed świadczeniem usług.
721 660 672