13 października, 2017
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
Art. 30 §1 Kodeksu pracy przewiduje cztery sposoby rozwiązania umowy […]